Anonim

meteoroider

Mare Imbrium

blits 10 ganger lysere enn alle de sett til da

Kart over måneblokker oppdaget av NASA-overvåkningssystemet de siste åtte årene. Den veldig lyse den 17. mars sist er markert med rødt. (NASA)

90 000 km / t

5 tonn TNT

Sekvens av bilder i falske farger fra hendelsen den 17. mars. (NASA)

månen blinker

Krateret som er igjen på månen skal ha en diameter på omtrent 20 meter

Lunar Reconnaissance Orbiter

blitz