Hva avhenger av hastigheten til himmellegemer?

Anonim

Himmelenes hastighet bestemmes av handlingen fra tyngdekraften, hvis lov ble formulert av Isaac Newton på slutten av det syttende århundre.

Denne loven slår fast at to legemer tiltrekker hverandre med en styrke som er proporsjonal med massenes produkt og omvendt proporsjonal med deres høye kvadrateavstand. Fra balansen mellom tiltrekning og sentrifugalkraft (en konsekvens av treghetsloven, alltid formulert av Newton), oppstår banene til himmellegemene.

Hastigheten som en planet beveger seg rundt solen eller en stjerne rundt sentrum av en galakse, er direkte proporsjonal med kvadratroten til massen i midten av bane (for eksempel solen) og omvendt proporsjonal med kvadratroten av avstanden fra sentrum: jo mer kroppen som gjenstanden roterer rundt er massiv, jo større er rotasjonshastigheten; Tilsvarende, jo større avstand, jo lavere er hastigheten.