Anonim

IceCube kosmiske stråledetektor, som overvåker de antarktiske isbreene på jakt etter partikler fra kosmos, har oppdaget noe uvanlig som fascinerer fysikere over hele verden: De er to nøytrinoer med rekordenergi (pluss ytterligere 26 svært energiske ).
De to nøytrinoene vil være forskjellige fra de subatomære partiklene som frigjøres av solen eller supernovene i solsystemet vårt, og ser ut til å ha en opprinnelse utenfor vår galakse. De kan komme fra mystiske energiske fenomener som fremdeles er lite kjent som karakteristisk for Deep Space, slik noen forskere har forklart for en uke siden på en astrofysikkonferanse som ble holdt i Madison (USA).

Neutrino er spesielt lette og flyktige subatomære partikler som beveger seg gjennom galakser etter lineære bane, som passerer uforstyrret gjennom materie, krysser kroppen vår og til og med bergarter. Is er en av de få hindringene de finner langs veien, og når en nøytrino av romlig opprinnelse (annerledes enn de som er produsert inne i partikkelakseleratorene) ved et uhell kolliderer med et isatom, produserer det en liten lysgnist .
IceCube, med sine 86 detektorer bestående av over 5000 lyssensorer fordelt på en kubikk kilometer is på Sydpolen, har identifisert hittil nøytrinoer som er utsendt av solen eller supernovaene. Men de som brenner for fysikere er to nøytrinoer med en energiladning som er 100 millioner ganger høyere enn de fra vanlige supernovaer, og ytterligere 26 høyenergipartikler (selv om de er lavere enn de av de to første) som neppe vil komme fra kosmiske stråler som påvirker vanligvis atmosfæren.
Forskere jobber med å antyde kilden til disse partiklene, kanskje en eksplosjon av gammastråler (det mest energiske fenomenet som er kjent i universet) eller et stort massesort hull i sentrum av fjerne galakser. "For nå er vi ikke helt sikre på at de kommer fra en astrofysisk kilde, " forklarte han til Madison Nathan Whitehorn fra University of Wisconsin, "men det er vanskelig å forklare antall og energi til partiklene som er oppdaget ved å påberope kjente prosesser i solsystemet" .
Slik lærer du mer:
Hvor mange typer nøytrinoer finnes? Og i hvilken fart reiser de?
Hva skjuler nøytrinoer? Og hvordan endrer kunnskapen deres fysikk?
Husker du "neutrintunnelen"? Eksisterer den virkelig?