Stemmer det at kvinner har et sterkere hjerte enn menn?

Anonim

Kvinner er generelt mindre utsatt for kardiovaskulære problemer. De har faktisk en høyere konsentrasjon av østrogener, kvinnelige kjønnshormoner, som utøver en beskyttende handling på arteriene. Sammenlignet med menn har de imidlertid også en mer emosjonell reaksjon på stress, en faktor som ofte spiller en viktig rolle i hjertesykdommer. Når man gjennomgår en stressende hendelse, øker katekolaminene og kortisol, hormoner som forårsaker metabolske og kardiovaskulære forandringer i blodet. Denne økningen var nyttig hos den primitive mannen, fordi han forberedte kroppen på reaksjon av forsvar, kamp eller flukt. I dag har vi en tendens til å dominere, eller til og med nekte, denne typen svar, spesielt hvis stresset er psykologisk. Muskel- og atferdsrespons blir kontrollert og bremset opp, men biokjemiske reaksjoner fortsetter fortsatt. Resultat: kortisol- og katekolaminnivået forblir høyt, og kan føre til ubalanse i karbohydrat, lipid og metabolisme av blodkarvev, noe som favoriserer dannelse av arteriosklerotisk plakk og arteriell hypertensjon. Mennesket er mindre effektivt i å metabolisere stress fordi han akkumulerer mer spenning, som favoriserer den akutte okklusjonen av en kransarterie og bidrar over tid til utviklingen av arteriell hypertensjon.