Fornybar energi: fremtidens energi - og økonomi -?

Anonim

Er det mulig et selskap hvis utvikling er forenlig med beskyttelsen av våre energiressurser og respekt for territoriet? En "live" -debatt, på video fra aula magna fra University of Ferrara, som alle kan delta live via e-post eller telefon (mars 2010).

Så langt har utviklingen av selskapet alltid vært knyttet til en økning i energiforbruket. Energien vi produserer blir brukt hver dag til transport, til oppvarming, til industriell virksomhet, til kommunikasjon … Alt dette oppleves som en bedring i levekår og en "evolusjon" av samfunnet. Verdensbefolkningen øker imidlertid i svimlende hastighet, og det er ikke mulig å projisere dagens forbruk på et stadig økende segment av befolkningen, ettersom energiressursene vi for øyeblikket utnytter ikke er fornybare.

Jeg fredag ​​av universitetet

# Fornybar energi, bærekraft og utvikling: presentasjonen av møtet og foredragsholderen.
# Fredag ​​19. mars 21:15: direkteavspilt video fra denne adressen.
# e-postadressen for å sende spørsmål under debatten.
# 0532/974748 : telefonnummeret for å stille spørsmål live under debatten.
# forumet, der du kan legge igjen spørsmålene som Focus.it vil velge og sende til professor Donato Vincenzi.

Image

Donato Vincenzi, fredag ​​19. mars, klokken 21.15