Hvem var kapitalismens far?

Anonim

Kapitalismen ble født med den moderne økonomien. Hans adelige far er den skotske filosofen Adam Smith (1723-1790), som forlot et verk som var bestemt til å forandre verden til ettertiden: Undersøkelse av naturen og årsaken til nasjonenes rikdom (1776). Fem bind som forsøkte å svare på et sentralt spørsmål om modernitet: hvilket forhold og tilstand må de ha?

Hvilken filosof er du? Finn ut med en test kapitalisme, økonomi, marked, sosial egenkapital, ulikheter Adam Smith, ifølge den skotske filosofen Ifølge ham hadde et samfunn fremgang bare hvis hver forfulgte sin egen personlige interesse, fordi han på summen av de individuelle interessene deretter overvåket et "forsyn": markedets usynlige hånd som styrer alt. | Wikimedia

Stat og marked. Som vi har beskrevet i detalj i (langt) nummer 90 i Fokushistorie (april 2014) var filosofens svar: ingen, eller nesten. Fordi det står fritt til å handle, og styres av en slags "forsyn", utløser markedet en dydig sirkel som er i stand til å produsere rikdom for alle.

Opplysning, involvert i hans årlige livlige debatt, levde Smith transformasjonene av den første embryonale industrielle revolusjon. Han levde i en virkelighet som var sammensatt av små ekspanderende økonomiske sentre, store sikkerhet og tungvint politiske og religiøse hierarkier (det var tallet for monarkienes krise, i Frankrike feid av revolusjonen i 1789).

Smith bemerket hvordan India-selskapets gullvirksomhet - det britiske imperiets kommersielle arm - var avkom etter en moderne kultur og en monopolistisk visjon: det kastet seg mot kaste, lobby og interessekonflikter, og påkalte et fritt marked .

Frihet jeg leter etter … Som alle opplysningsforskere, ønsket Smith sentrum for frihet - for menn og tanker. Han utdypet deretter sin profetiske intuisjon: den politiske sfæren, sa han, kan ikke løslates fra den økonomiske dimensjonen, og enda mindre fra den etiske. I sentrum for debatten var da å sette "problemets problem": hvordan produsere rikdom for samfunnet (i dag vil vi si hvordan man får økonomien til å vokse), og fremfor alt … Hvorfor? Til hvilket formål?

Så mange egoisme, så mye velvære. Spørsmålet var enormt: det var et spørsmål om å definere den tiltenkte bruken av penger, akkurat da pengene begynte å løpe. Smith valgte en løsning der staten avsto fra å gripe inn. Ifølge ham hadde et samfunn fremgang bare hvis hver forfulgte sin egen personlige interesse, fordi på summen av de individuelle interessene der da overvåket et "forsyn": markedets usynlige hånd som styrer alt.

Så oppstrøms fra samfunnet ville det være så mange egoismer. Men kan så mange egoisme gjøre alle lykkelige? Det vil si, kan vi holde oss i en kapitalistisk modell og vurdere alles behov?

Smith trodde det. Ifølge ham er mennesket utstyrt med empati. Det vil si at han legger seg i andres sko for å forstå hvordan han skal oppføre seg. Den kapitalistiske modellen, administrert av menn som er naturlig oppmerksom på andre, ville derfor ha kommet alle velvære til gode.

kapitalisme, økonomi, marked, sosial egenkapital, ulikheter Crystal Palace i London hvor den store utstillingen ble holdt i 1851, på høyden av den industrielle revolusjonen. | J.Mc Neven / WikiMedia

Nektet for fakta. Da den industrielle revolusjonen ble utført, et århundre senere, dukket det imidlertid opp motsetninger som verken han eller de tidligere filosofene hadde forestilt seg.

I andre halvdel av 1800-tallet innså man at økonomien hadde vokst, men økonomisk vekst hadde fremhevet sosiale ulikheter og urettferdigheter.

I motsetning til hva Adam Smith hadde håpet, garanterte ikke lykke. De sørget heller ikke for at den moralske forbedringen av mennesker som opplysningsfilosofene hadde teoretisert.

Trump og Putin. Økonomi og politikk på tidspunktet for global oppvarming.

Og i dag? Tanken på Adam Smith i det tjuende århundre ble tatt opp av den østerrikske økonomiske skolen og deretter av den fra Chicago, som inspirerte den nyliberale dereguleringen på 1980-tallet. Men enhver direkte henvisning mellom moderne politikk og den skotske filosofen er ifølge mange forskere utilbørlig.

Mer enn en økonom kan det da sies at Smith var en moralsk filosof. En mann som brydde seg om et (fremdeles i dag) sentralt problem, et barn av modernitet: hvordan forene økonomien og individets utvikling?