Er italienske arbeidere de mest stressede?

Anonim

Det er fire av ti italienske arbeidere som hevder å bli utsatt for betydelig arbeidstress, og klassifisere seg som de mest urolige i Europa. Årsakene er naturlig nok å finne i de svært høye nivåene av usikkerhet og arbeidsledighet, men også for de som har fast arbeid, i de kontinuerlige spenningene, i de pressende rytmene og i konkurransen. Spesielt for syv av ti skyldes stresset omorganiseringen av arbeidsopplegg og arbeidsmengde, mens for fem av ti på grunn av manglende samarbeid med kolleger og overordnede, noe som kan føre til trakassering og mobbing.

Utviklingen. Dataene kommer fra en studie utført av National Council of the Psychological Order, iboende for alle profesjonelle kategorier, som omhandler problemene knyttet til evaluering og håndtering av problemet. Risikoen er faktisk at forsøkspersonene utvikler stadig alvorligere angstlidelser, som på sikt også kan tvinge dem til psykoterapeutisk eller farmakologisk behandling.