Hva dør du av?

Anonim

Grafisk sammendrag av dataene fra rapporten Prognoser for dødelighet og dødsårsaker, 2015 og 2030 (WHO, dødelighet og dødsårsaker: 2015 og 2030). Den fulle rapporten rangerer dødsfallene for voksne 2015 av enkeltårsak og prognoser for 2030, og gir en ide om hvordan "global helse" utvikler seg de neste 14 årene.

I denne og i de følgende tre grafikkene er data inkludert utarbeidet av geoba.se om forventet levealder: prosentene tar hensyn til estimerte demografiske endringer.

Kilde til data om forekomst av sykdommer på dødeligheten av voksne : WHO (Anslag på dødelighet og dødsårsaker, 2015 og 2030).
Bidrag: Geoba.se. Grafisk utdyping: Medigo.com.

Kilde til data om forekomst av sykdommer på dødeligheten av voksne: WHO (Anslag på dødelighet og dødsårsaker, 2015 og 2030).

Bidrag: Geoba.se. Grafisk utdyping: Medigo.com.

Kilde til data om forekomst av sykdommer på dødeligheten av voksne: WHO (Anslag på dødelighet og dødsårsaker, 2015 og 2030).

Bidrag: Geoba.se. Grafisk utdyping: Medigo.com.

Kilde til data om forekomst av sykdommer på dødeligheten av voksne: WHO (Anslag på dødelighet og dødsårsaker, 2015 og 2030).

Bidrag: Geoba.se. Grafisk utdyping: Medigo.com.

Du vil kanskje også like: Maksimal forlengelse av livet er allerede nådd Superenalottens motto Hvor stor sjanse har vi for å møte en dobbel? Kan du dø av en meteoritt? Kjønn, orgasmer og statistikk Grafisk sammendrag av data fra rapporten Anslag på dødelighet og dødsårsaker, 2015 og 2030 (WHO, dødelighet og dødsårsaker: 2015 og 2030). Den fulle rapporten rangerer dødsfallene for voksne 2015 av enkeltårsak og prognoser for 2030, og gir en ide om hvordan "global helse" utvikler seg de neste 14 årene.