Er det selskaper uten penger?

Anonim

Nei, det er ingen land som ikke har penger å bruke til former for kommersiell utveksling, både internt og i utlandet. Vi vet at det er noen stammer (for eksempel på Amazonas) der det fortsatt er byttehandel og hvor penger ikke blir brukt, fordi det ikke er handel med andre folkeslag eller nasjoner. Konseptet er kjent. Selv disse befolkningene vet imidlertid at det finnes penger og hva de er til bruk, siden de har kommet i kontakt med "sivilisasjoner" som bruker penger i kontanter, kredittkort og andre moderne utvekslingsverktøy.