Hvordan endrer forbruket seg i krisetider? - Felles Eurispes undersøkelse - Fokus

Anonim

Den første bruksgjennomgangen blir gjort hjemme, og italienerne vet noe om den. For å forstå hvordan forholdet til penger har endret seg i landet vårt, vil en Eurispes- undersøkelse fokusere på ingrediensene som bestemmer kjøpene våre, hvor mye vi blir påvirket av det mer eller mindre kjente merket og hvor mye fra stedet der produktet er solgt, fysisk eller virtuelt. Hva får oss til å velge en online tjeneste? Hvor viktig er prisen, innovasjonsgraden på produktene vi kjøper, eller deres bærekraft?
Undersøkelsen er knyttet til en Focus-undersøkelse dedikert til kjøp motivert ikke bare av lavere pris, men av forholdet mellom pris og kvalitet også forstått som teknologisk innovasjon, miljøpåvirkning og tjenester relatert til produkter.
Et enkelt spørreskjema vil være tilgjengelig mellom 19. april og 19. mai på denne lenken og vil inneholde en første blokk med spørsmål som tar sikte på å utforske forholdet til merkevarer, lave kostnader, kjøp online, mens en andre blokk vil definere en sosial profil demografisk assosiert med svarene med total respekt for brukernes personvern.
Undersøkelsesdeltakerne vil også delta i en konkurranse som vil dele ut noen priser til 21 vinnere trukket fra velgerne. Målet med Eurispes-Focus-initiativet: å undersøke hvor mye italienerne har endret sin måte å tenke og handle på ved å velge "smart kjøp".

Delta i undersøkelsen og konkurransen