Hvordan gjøres automatisk seddelgjenkjenning?

Anonim

I seddellesere av bensinstasjoner eller videospill kommer en serie optiske sensorer i drift. Parametrene som gjenkjennes av disse er papirets lengde, tetthet og farge. I sistnevnte tilfelle blir seddelen analysert ved hjelp av infrarøde lyskilder. Dataene blir sammenlignet med eksemplet på sedlene for å avgjøre om lappen er sann eller usann. I USA er sedlene trykt med magnetisk blekk som letter automatisk lesing. På europeiske sedler er dette blekket bare spor, og avlesningen er derfor mindre pålitelig.