Havbruk: oppdrettsfisk

Anonim

Halvparten av fisken som kommer på bordene våre kommer fra havbruk: det er oppdrettsfisk. Saken kan like den eller ikke, men - understreker FAO på sine nettsider dedikert til fiskeriene - i perspektiv av den stadige økningen av verdens befolkning og av reduksjon av naturreservene til fisk, er industriell avl av fisk, krepsdyr og bløtdyr et ess i ermet. Det er ikke en oppfinnelse i siste øyeblikk: forskning fra 2003 antyder at australske aboriginer praktiserte akvakultur for 8000 år siden (se), men det er de siste tretti årene at fiskeoppdrett har blitt en næring.

TALLERNE TALER. Siden 2000 har verdensproduksjon økt med 7% hvert år. Bare i Europa på 28 representerer det 20% av fiskeproduksjonen og sysselsetter 80 000 mennesker. I 2013-rapporten fra STECF, EU-kommisjonens fiskerikomité, lyder den at "havbruk er den raskest voksende sektoren for dyrematproduksjon i verden og bidrar i økende grad til global matforsyning, til matsikkerhet og økonomisk vekst ”(lenke til Stecf-rapporten i pdf, på engelsk). Etter krisen 2008-2009 har faktisk vannoppdrett vist en betydelig og konstant vekst som svar på økningen i forbruket.

Image Fiskeavhengighetsdag 2014: fisken fra de europeiske havene er ferdig 11. juli. | Bengt Lundberg / Nature Picture Library / Contrasto

DEN UTROLIGE NATUREN! I tillegg til Overshoot Day, den (beregnede) dagen der ressursene som Jorden kan fornye fra år til år (19. august 2014) slutter, er det også en fiskeavhengighetsdag: for 2014, laget fisk i Italia (fangsten av våre hav) er teknisk oppbrukt fra 15. april, fra europeiske hav siden 11. juli. Det er en teknisk frist som bør tolkes på denne måten: med tanke på forbruk i vårt land, hvis vi bare i Italia spiste fisk fra våre hav, ville det ikke vært mer allerede fra 15. april, og for resten av året ville det bare være importert eller avlet fisk .

Forbruket i industrialiserte land er imidlertid bare en del av et bredere globalt matspørsmål.

NÆR PLANETTEN. FAO understreker den store matutfordringen "i en verden der over 800 millioner mennesker fortsetter å lide av kronisk underernæring, og hvor det anslås at befolkningen vil øke med ytterligere to milliarder i 2050", og understreker den "viktige rollen som fiske og akvakultur i å eliminere sult, fremme helse og redusere fattigdom ". Derfor også økonomisk velvære: sektoranalyser viser hvordan dette markedet sysselsetter millioner av mennesker rundt om i verden.

FAO i anledning Verdens matdag:

nøkkelsteinene i verdens sultkrig.

FAO og regjeringsorganisasjonene (inkludert EU Union Stecf) understreker at denne økonomiske utviklingen skjer for å ivareta miljøet og naturens ressurser på planeten. Imidlertid har det åpnet en debatt om dette aspektet som belyser mange motsetninger.

Image "Høst" av fisk i Kina. | ROMPRESS / Stor fiskefangst i Kina / Contrasto

RESSURSER UNNTATT ELLER RISIKO? Skader på kystøkosystemer forårsaket av den ekstraordinære konsentrasjonen av dyrekrementer og nedbrytning av organisk materiale i ekstremt reduserte rom; liten oppmerksomhet på dyrevelferd, full av kapasitet i innhegninger i vannet; bruk av dyrefôr og mel som er i stand til blant annet å tømme faunaen; mulige genetiske modifikasjoner som kan ha alvorlige konsekvenser for ville arter.

Oppsummert har vi rapportert listen over hva noen miljøforeninger la på den andre siden av skalaen. Visstnok er ikke alle oppdrettsaktivitetene de samme: noen respekterer mer miljø og dyr, og leverer smakfulle og verdifulle produkter i fiskemarkedstellene; andre kverner ut fisk, bløtdyr og krepsdyr under rimelig kvalitet og miljøstandarder.

Og uansett hvilken teknikk som brukes, på "økonomiske data" -siden må det legges til at fiskere føler seg knust av konkurranse med bønder i en tid der sektoren deres er i krise og deres produkt nødvendigvis er dyrere.

Med havbruk er derfor den gamle jegeroppdretteropposisjonen tilbake på scenen, og i den pågående diskusjonen er temaene temaer for god avlsskikk og miljø- og handelsspørsmål, inkludert merking (se).

FEEDING - SE OGSÅ: