Anonim

Funnene av nye arter av dyr eller planter følger hverandre dag etter dag, som for å vise hvor lite vi vet om planetarisk biologisk mangfold. For eksempel er fire nye pattedyr blitt oppdaget i Den demokratiske republikken Kongo. De er to skår og to flaggermus som gjemte seg på Misotschi-Kabogo-platået, i den østlige delen av den lille afrikanske staten (se også sjeldne dyr og skjulte kameraer). Museen (Trento Science Museum) er også involvert i utforskningen av området for den vitenskapelige beskrivelsen av noen amfibier: små arter som kan unnslippe synet.

Mye mer overraskende er oppdagelsen av en ny art av tapir, en slektning av hester og neshorn som lever i den tykke jungelen mellom Brasil og Colombia. Arten, kalt Tapirus kabomani, er den femte tapir som er oppdaget i verden og den første som er beskrevet siden 1865. Det er også den største arter av pattedyr som er oppdaget på flere tiår.
Til tross for dette er den mindre enn den vanlige tapiren ( Tapirus terrestris ) fordi den bare veier omtrent en kvintal, i motsetning til de mer vanlige artene som når 320 kilo. Arten var kjent for de stedegne stammene som bor i området, men ingen zoolog hadde hørt på hva jegerne sa, og kalte den "en annen type" tapir.