Hva er udødelig maneter?

Anonim

Den udødelige maneten, Turritopsis nutricula, ble oppdaget for noen år siden av forskere ved University of Lecce. Prerogativet avhenger av det faktum at det er i stand til å snu den biologiske syklusen og dermed slippe unna døden.

(Hvor kommer navnet Medusa fra? - Er maneter ubrukelige?)

Dobbel syklus
Av små dimensjoner har den en diameter på bare 4 millimeter, den utvikler seg etter to trinn: i den første ligner den en liten blekksprut, faktisk er den utstyrt med tentakler som er nyttige for undervannsjakt, i den andre blir den til maneter, med utvikling av mer tentakler (fra ti til over 80). Når seksuell modenhet er nådd og etter reprodusering, dør den ikke. Den går ned til havets bunn og går tilbake til ungdomstrinnet som den utviklet seg fra.
For forskere er denne foryngelsen muliggjort, på cellenivå, på grunn av et fenomen kjent som "transdifferensiering".
Endringen skyldes virkningen av celler som fra høyt spesialiserte blir omdannet til ikke-spesialiserte celler, typisk for ungfasen. Celler, som muskelceller, som er i stand til å miste sin morfologiske spesialisering og gå tilbake til et totipotent stadium der nye celler med forskjellige egenskaper kan produseres. Det som imidlertid gjør denne maneten spesiell, er ikke cellene i seg selv, men prosessen som bringer den biologiske klokken tilbake. Delvise prosesser av denne typen er også til stede i andre dyr, for eksempel myrer og øgler som kan gjenopprette noen deler av kroppen deres.
(Chills in gelé: maneter kommer)
Image