Hvorfor går dyr i varmen og mannen ikke?

Anonim

Arten vår er ikke lenger påvirket av klimatiske variasjoner: den var faktisk i stand til å kunstig skape, i sine egne hjem, en temperatur som er mer eller mindre konstant gjennom året, for å sikre babyen den samme sannsynligheten for overlevelse i alle sesongen. Dyrene går i stedet i varme, og parer seg, bare i de bestemte periodene hvor hunnen kan bli befruktet.

Hyppigheten av varmen manifesterer seg og varigheten varierer i forskjellige arter, og den avgjørende faktoren er nøyaktig klimaet: dyrene som lever på steder med konstante klimatiske forhold året rundt, elefanter og sjiraffer, for eksempel, gjør ikke har visse perioder å inspirere til.

Les også: Hvorfor sies det å ha barn som kaniner?

Hunnene på dyr som lever i områder med tydelige årstider går derimot bare i bestemte perioder. Med dette stratagemet klarer de å føde når de klimatiske forholdene og tilgjengeligheten av mat er de mest egnede for å overleve barnet. Noen dyr går i varmen en gang i året, som noen flaggermus, bjørn, hjort; andre, som kaniner, gjentatte ganger.