Hvordan oppdager solfugler byttedyr i bakken?

Anonim

Svartfugler, som andre fugler, merker detaljer som slipper unna det menneskelige øyet. De er for eksempel i stand til å følge bevegelsene til meitemark rett under jordoverflaten, eller til å identifisere spor etter deres passasje: noen korn med løs jord eller en strek.

Meitemarkens kropp er veldig elastisk, og den trekker seg raskt sammen hvis den blir fanget. Når vi ser på en svartfugl som sliter med byttet da, har vi inntrykk av at den har fanget et eksemplar større enn de ekte. Meitemarken, derimot, strekker seg ut for å komme ut av bakken og blir tynn (den har en diameter på bare noen få millimeter), og den fuktige jorden lukkes umiddelbart etter passasjen.