Tsjernobyl: fugler føler stråling

Anonim

Å bo i Tsjernobyl og omegn er ikke lett, verken for menn eller dyr, men som det sies, til slutt er det de som gjør en dyd av nødvendighet. Vi har allerede snakket om de nye seksuelle vanene til… ormene som er bosatt i området, ødelagt i 1986 av atomulykken. Nå viser det seg at fuglene har utviklet evnen til å finne områder med lavere radioaktivitet for å bygge reirene sine. Anders Møller, fra Université Pierre et Marie Curie (Paris) og Tim Mousseau (South Carolina University, USA), plasserte mer enn 200 reir i Rødskogen, 3 kilometer fra katastrofestedet, og brukte dem til å studere hekkevaner for to fuglearter som er typiske for området, med sikte på å forstå om de gitt andre forhold (for eksempel tilgjengeligheten av mat) var i stand til å oppfatte radioaktivitet og velge det beste stedet å hekke. Observasjonene ser ut til å indikere at ja, fuglene er i stand til å gjenkjenne og velge de tryggeste områdene, men det er fremdeles ikke klart hva som lar fuglene skille mellom et "varmt" sted og et trygt. (Foto: © Stuck)