Hva er kryptiske arter?

Anonim

Tvillingartene, kalt kryptiske, er forskjellige arter, men så like hverandre at de ikke kan skilles. De er imidlertid isolert fra et reproduktivt synspunkt, slik at de ikke er genetisk like, og har ulik økologi og atferd. Vanligvis skjer gjenkjennelsen mellom kjønnene i disse organismer med andre mekanismer (med hensyn til synet), for eksempel utslipp av lyder eller luktende molekyler.

Slektninger. Blant virvelløse dyr er det mange kryptiske arter, og det siste tiåret, takket være genetisk analyse, er det også funnet tvillingarter blant virveldyr. Flaggermus, monitor-øgler, pygmy lemurer, delfiner og krokodiller er lagt til listen. Nilen krokodille ville ikke være en eneste art, men et kompleks av arter som lever i nærliggende områder, uten å krysse.