Anonim

Det er en definisjon av fantasi, men det tjener godt til å beskrive noen kompliserte tilfeller av parasittisme, de der sopp eller andre parasitter angriper insekter og kontrollerer deres handlinger.

Horror. Det mest urovekkende tilfellet er sopp som Ophiocordyceps unilateralis, en parasitt av myra Camponotus leonardi: når sporer trenger inn i insektets kropp begynner de å kolonisere det, først ved å føde på bløtvev og deretter produsere kjemiske forbindelser rettet mot hjernen. Myren blir tvunget til å klamre seg med kjevene til nærmeste blad. Her dreper Ophiocordyceps prøven og er ferdig med å fortære det; når den er klar til å reprodusere, utbryter fruktkroppene fra myrenes hodeskalle, som i den imponerende videoen over.

SE OGSÅ: