Jaktrever er bra for naturen

Anonim

Jaktrever er bra for naturen
Landene der herrene jakter rever er rikere på skog. En unnskyldning for å drepe små rovdyr?

En rev på det engelske landet. I følge noen studier er det jakt på reve bra for miljøet, fordi eierne beskytter skogen.
En rev på det engelske landet. I følge noen studier er det jakt på reve bra for miljøet, fordi eierne beskytter skogen.

Det ser ut til at det å holde et jaktterreng er med på å sikre skog og hekk, spesielt i England. Den kontroversielle undersøkelsen, utviklet av forskere ved University of Kent's Durrell Institute of Conservation and Ecology, har gitt interessante resultater. Mange privateide land brukes som jaktterreng for rever eller patridges. Andre, alltid private, brukes i stedet bare som jordbruksareal. Av grunner som strengt tatt har med jakt å gjøre, er landene som brukes til å drepe dyr rikere av skog og hekk, og deres eiere drar større nytte av subsidiene som regjeringen gir til de som bevarer biologisk mangfold. For dette bruker de midlene til å gjenplante trær og hekker, og dermed øke territoriet for alle dyrearter. Eierne som tillater jakt på reve og patridge på deres land, har dermed rundt 7 prosent av eiendommens skogsmark, sammenlignet med under 1 prosent av ikke-jegereeiere. Det ser også ut til at revejakt er et insentiv til å plante andre hekker, et av de rikeste miljøene for dyre- og plantearter og viktigst for Englands biologiske mangfold.

(Nyheter oppdatert 1. juni 2003)