Revejakt? Nei takk

Anonim

Revejakt? Nei takk
Forskning viser at jakt er ubrukelig for å "justere" antall rever.

Er revejakt bare et barbarisk tidsfordriv for engelske adelsmenn? Vil du diskutere det i vårt forum?> Revejakt?
Er revejakt bare et barbarisk tidsfordriv for ledige engelske adelsmenn?
Du vil diskutere det i vårt forum

En av begrunnelsene gitt av britiske jegere for å fortsette å drepe rever "på tradisjonell måte" var at uten deres kontroll ville befolkningen i denne lille rovdyren eksplodere. En studie publisert i tidsskriftet Nature viser at denne hypotesen er feil. I løpet av 2001 stoppet en stor del av Storbritannia revejakta på grunn av frykt for munn- og klovesyke. Til tross for dette har ikke antall rever over hele territoriet, bestemt av antall feces funnet, endret seg nevneverdig. Dette betyr at jakt ikke tjener til å kontrollere populasjonstettheten til rever. Arten trenger på en måte på den andre ikke mennesket for å regulere seg selv.

(Nyheter oppdatert 10. september 2002)