Anonim

Læring og hukommelse påvirkes av dag og natt, men arten og mekanismen til denne modulasjonen er fremdeles dårlig forstått. Ifølge en ny studie utført ved University of Houston, synes melatonin, et hormon som frigjøres på døgnmessig måte (dvs. å følge faser på dag og natt) å være involvert i disse aktivitetene. Forskerne formulerte denne hypotesen ved å studere lagringskapasiteten til en dagfisk, sebrafisken (danio rerio), hvis DNA egner seg til komparative studier: den lille fisken hadde allerede vært hovedpersonen i 2005 for en forskning som førte til å identifisere genet som gir farge til huden. Den nye studien, gjennomført gjennom en rekke forhold, viste at trent fisk om dagen lærer bedre og raskere enn de som er betinget i løpet av natten, og minnet om hendelsen varer lenger. Målet med arbeidet, som fremdeles langt fra er avsluttet, er å oppnå en forbedring av den mentale ytelsen til mennesker.