Anonim

Bier og kaffe
Når bier bestøv kaffeblomster, er bærene større.

Kaffebær er større hvis blomstene pollineres av bier.
Kaffebær er større hvis blomstene pollineres av bier.

Bier øker kaffeproduksjonen ved å pollinere blomstene sine, ifølge forskning utført av Smithsonian Institute for tropisk forskning: men det er bare her det gjenstår noe naturlig skog der biene selv kan søke tilflukt. Når pollinerende insekter er til stede, øker vekten av kaffebær med 7 prosent, en verdi som når 25 prosent hvis bier blir pollinert (også ikke-innfødte, som europeiske honningbier).
For å hjelpe koppen Kaffeavlingen har gått ned fra 20 til 50 prosent, selv om det dyrkede området har økt 2 til 5 ganger de siste 41 årene; det antas at denne reduksjonen også skyldes forsvinningen av naturlige miljøer der kaffef pollinatorene bor. (Nyheter oppdatert 5. juli 2002)