Er det stumme og døve dyr også?

Anonim

Det er ingen kjente tilfeller av medfødt mutisme, som er til stede siden fødselen, hos hunder og katter. Imidlertid kan den fullstendige umuligheten av å sende ut lyder stamme fra traumer til stemmebåndene, selv om det er ganske sjeldne fenomener. Tilfeller av medfødt eller ervervet døvhet er hyppigere. Og det er mulig at i dette tilfellet er det et fenomen med delvis stillhet, fordi dyret ikke kan høre lydene det avgir og derfor ikke kan kontrollere lyden fra stemmen: den hyppigste konsekvensen er det lave volumet av versene som sendes ut. Et døve dyr fra fødselen har også manglet læringsfasen, derfor er variasjonen av lydene som sendes ut generelt begrenset. De hvite er spesielt utsatt for medfødt døvhet blant katter. Blant hundene, dalmatinerne, okseterrierer og skotsk. Ervervet døvhet kan skyldes ørebetennelse, traumatisk hjerneskade eller alderdom. I alle fall utvikler dyret berørt av døvhet eller mutisme de andre sansene og etterligner kapasiteten mer, og klarer å føre en praktisk talt normal tilværelse.