Landbruk mot fugler

Anonim

Landbruk mot fugler
I løpet av de siste 24 årene har mange arter av feltfugler gått ned. Årsaken er endringen i habitat på grunn av mer intensive jordbruksavlinger.

En lapwing. Det er blant de truede artene. Foto: © LIPU (Italian Bird Protection League).
En lapwing. Det er blant de truede artene. Foto: © LIPU (Italian Bird Protection League).

Det er en av de minst kjente truslene; jordbruket i Europa reduserer sakte antall fugler som bor i åkrene. De er lite kjente, men veldig vakre arter, for eksempel bustard eller lapwing. Eller den mystiske vaktelkongen, som får sin rare sang til å bli hørt bare på noen få nettsteder i Europa. Dette fremgår av en forskning presentert i Berlin av Lipu (Italian Bird Protection League) og av Birdlife International, den europeiske foreningen som kjemper for forsvar av fugler og naturtyper. Undersøkelsen, med tittelen "Landbruk, miljø og forbrukere" undersøkte 18 europeiske land. Resultatet er at fra 1980 til i dag har bestander av arter som lapwing, den gule buntingen og larken kollapset med en prosentandel som overstiger tretti prosent.

Problemene. Av totalt 450 arter er så mange som 150 blitt rammet av denne endringen i habitat, og kunne bare overleve i nærvær av bærekraftig og miljøvennlig landbruk. Nedgangen, mer markert i Vest-europeiske land, skyldes i hovedsak en intensivering av industriell jordbrukspraksis.

Framtidens Europa.
Lipu ber derfor om at landene som snart skal inn i Europa ikke endrer jordbruket sitt radikalt og fremdeles opprettholder landbruksutvidelser som kan støtte fugleartene som har forsvunnet i Vest-Europa. "Hvis dette ikke skjer, sier Patrizia Rossi, leder for Lipu landbruk, selv i disse landene må vi se nedgangen og i noen hus forsvinner viktige dyrearter og mer generelt biologisk mangfold."

(Nyheter oppdatert 24. februar 2004)