Anonim

Greenbyte, produsent av styringssystemer for solkraftverk, oppsummerer i en interaktiv infographic utviklingen av solparken som er installert i verden fra 1992 til 2015, basert på egne data og de harmoniserte dataene fra Solar Power Europe (den tidligere europeiske fotovoltaiske industrien Forening) i perioden 2006-2016.

Solenergi installert i verden

| Greenbyte.

Fra "virtuell null" fra årene fra '92 til 99 ', fordi detaljene i infografien ikke representerer total kapasitet (etter land) på mindre enn 25 MW, øker den installerte gradvis opp til 229 GW i 2015 (tilsvarer like mange enkeltkjernereaktorer av standard størrelse). År etter år viser kartet at Tyskland var den første nasjonen i verden som trodde og investerte stort i solenergi. I dag er rekorden fra Kina, med 43.381 MW installert: i rangeringen inntar Italia en god femteplass (18.612 MW), foran USA (25.600 MW), Japan (34.151 MW) og Tyskland (39.695 MW).